אורתופוטו

תצלום מיושר ומעוגן ברשת קואורדינטות, המאפשר ראיית מידע חזותי וביצוע מדידה.
אנחנו מבצעים אורתופוטו בכל קנה מידה וברזולוציות משתנות, בהתאם לצורכי הלקוח. האורתופוטו חתום על ידי מודד מוסמך.