מדידות ארנונה ופיקוח על חריגות בנייה

ברשותנו צוות סוקרי שטח למטרות מדידת חריגות בנייה ותשלומי ארנונה.
תחום סקרי השטח מהווה נדבך חשוב בהשלמת התמונה בצורה נכונה. שילוב נכון בין שימוש במערכת הצפייה הרב-כיוונית לבין סוקרי השטח מאפשר לנתח את תמונת האמת לגבי מצב השטח וממקסם את יכולת הזיהוי של חריגות בנייה וכד'.