מדידות שדה ומדידות GPS

ברשותנו מעל 10 קבוצות מדידה. כל הצוותים מצוידים במכשירי GPS חדישים ובציוד נוסף, המאפשר מדידות לצורכי ביסוס מפות, סימון גבולות, מדידות אתרים ושטח וכל סימון אחר המצריך דיוק מרבי. כל המדידות מתקבלות כקובצי מחשב וכעותק קשיח וחתומות על ידי מודד מוסמך.