מודד עירוני

יצירת פורמט אחיד להגשת מפות מדידה להיתר לתב"ע לתכנון ותצ"ר בעיר ואכיפתן, ניהול הצעות מחיר למודדים בעיר, יצירת GIS עירוני הכולל את כל מפות המדידה, אכיפת נוהל רישום פרצלציות בעיר, בדיקת היתכנות רישום תב"עות בעיר,