מיפוי ימי – בתימטריה

מיפוי ימי בעזרת ציוד חדיש לאיסוף מידע גיאודטי:
  • ביצוע מדידות קרקעית ימים, אגמים ונהרות באמצעות שימוש באקוסאונדר חד-אלומה (single beam).
  • עיבוד נתוני טופוגרפיה תת מימית.
  • שילוב מדידת ים וחוף.
  • מיפוי בתימטרי של מים רדודים באמצעות עיבוד תמונה.
  • ייעוץ בפרויקטים של תשתיות ימיות ומיפוי תת-מימי בארץ ובחו"ל.
  • מדידות חפירה (dredging) וחישובי כמויות.
  • מדידות מעקב תקופתיות.
  • סריקות קרקעית הים באמצעי חישה מרחוק למיפוי ולאיתור.
  • שילוב נתונים במערכות מידע גיאוגרפי (G.I.S).
  • תמיכה טכנית באמצעי ניווט ומערכות מדידה ימיות.