מיפוי פוטוגרמטרי

מיפוי מדויק מתצלומי אוויר והדמיות לוויין בקנה מידה של 1:500 עד 1:50,000.
  • מיפוי שטחים פתוחים ובנויים בכל קנה מידה, הן בארץ והן בחו"ל.
  • השלמות מדידה קרקעיות.
  • מיפויים מדויקים לצרכים הנדסיים.