סקרים

ביצוע סקרים לצורך איתור, איסוף וניתוח מידע גיאוגרפי וסביבתי:

  • סקר תמרורים
  • סקר כתובות
  • סקר שילוט
  • סקר עצים
  • סקר שוחות
  • ועוד