פענוח צילומי אוויר

אנו מציעים שירותי מומחה של פענוח צילומי אוויר ותצהירים לשם הגשה בבית משפט. פענוח צילומי אוויר אלה מיישב מחלוקות רבות ומהווה נדבך חשוב בשלב ההוכחות בבית משפט. עם לקוחותינו בתחום נמנים ועדות לתכנון ובנייה, רשויות מוניציפאליות ואנשים פרטיים שנתקלים בבעיה בתחום ובצורך בהוכחה חותכת.