צילומי אוויר

ביצוע צילומי אוויר ברזולוציות מפורטות ומגבהים משתנים, באמצעות מצלמת מיפוי דיגיטלית מאושרת מפ"י אשר בבעלות החברה.

צילום אוויר אלכסוני
צילום זוויתי המשמש לתיעוד אתרים ונופים, לצורכי מידול תלת ממדי, לאיתור חריגות בנייה, לפרסום ועוד.