תכנית חלוקה (פרצלציה) ותכנית לצרכי רישום

עריכת תכנית חלוקה/תצ"ר בהתאם לתכנית התכנונית החלה וייחוס תא שטח מוגדר (חלקה) ליעוד הקרקע אליו מתייחס, שטחו ומיקומו והבעלות.